Karta Stałego Klienta - Regulamin

Postanowienia ogólne.

Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY STAŁEGO KLIENTA wystawianej przez Salon Kosmetyczny "Wiśnie w czekoladzie" zwaną dalej KARTĄ.


KARTA  KLIENTA daje jej użytkownikowi prawo do zniżki przy korzystaniu z  usług w Salonie Kosmetycznym "Wiśnie w czekoladzie".

1. Do otrzymania KARTY uprawniona jest każda osoba, która skorzysta z  dowolnej usługi w Salonie Kosmetycznym "Wiśnie w czekoladzie" na kwotę nie mniejszą niz 100 zł.

2. Warunkiem otrzymania KARTY jest rejestracja w  Salonie Kosmetycznym "Wiśnie w czekoladzie" oraz wykonanie usługi za minimum 100zł.

3. Klient  akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie rejestracji i otrzymania Karty Stałego Klienta oraz  wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

4. KARTA jest ważna bezterminowo i jest bezpłatna.

5. Wystawcą i właścicielem KARTY jest Salon Kosmetyczny "Wiśnie w czekoladzie" .

6. Użytkownikiem KARTY, może zostać uprawniona osoba, która dokonała rejestracji w Salonie Kosmetycznym "Wiśnie w czekoladzie".

7. KARTA jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych w Salonie Kosmetycznym "Wiśnie w czekoladzie".

8. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KARTĄ jest jej użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek oraz innych przywilejów, wynikających z faktu posiadania KARTY, nie może być cedowane na inną osobę.

9. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia KARTY, w celu wystawienia duplikatu, jej właściciel powinien zgłosić się z dowodem tożsamości do Salonie Kosmetycznym "Wiśnie w czekoladzie". Wydanie duplikatu karty jest bezpłatne.

10. KARTA daje jej użytkownikowi prawo do otrzymywania zniżek 15% na usługi kosmetyczne. 

11. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie KARTY.

12. Zniżki i promocje skierowane do posiadacza KARTY, nie łączą się z innymi  promocjami, karnetami  i obniżkami okazjonalnymi skierowanymi do wszystkich klientów. Posiadacz KARTY sam wybiera korzystniejszą dla niego formę .

13. Regulamin KARTY KLIENTA  w Salonie Kosmetycznym "Wiśnie w czekoladzie"  obowiązuje od dnia  1.11.2012 r.

14. KARTA nie obowiązuje w przypadku  aktualnych promocji, solarium, kosmetyków Thalgo i  karnetów.

15. KARTA nie obowiązuje przy realizacji w Salonie Kosmetycznym "Wiśnie w czekoladzie" bonów TravelPass Spa i TravelPass Premium.

16. Salon Kosmetyczny "Wiśnie w czekoladzie"  zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.

17. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie  na stronie internetowej www.wisniewczekoladzie.plAkceptujemy płatności kartami: